به اطلاع پرسنل محترم دانشگاه می رساند تاریخ های مجموعه رفاهی محمود آباد تا پایان تابستان تکمیل می باشد.

تاریخ های پاییز و زمستان ابتدای شهریور در سامانه ثبت خواهد شد.

در صورت اضافه شدن و یا کنسل شدن هر یک از سهمیه ها تاریخ های موجود در این لیست قرار خواهد گرفت.

در صورت تمایل می توانید از سهمیه های مجموعه رفاهی انزلی استفاده نمایید.

بالا