نظر سنجی مجموعه های رفاهی
محل اقامت:
لطفاً محل اقامت را انتخاب نمایید.
شماره واحد اقامتی: (*)
شماره واحد اقامتی را وارد نمایید.
تاریخ ورود:
ورودی نامعتبر
نام متقاضی
نام را وارد نمایید.
نام خانوادگی متقاضی
نام خانوادگی را وارد نمایید.
کد ملی
جنسیت:
ورودی نامعتبر
تلفن همراه
تلفن همراه را وارد نمایید
نحوه برخورد و سرعت عمل کارمندان پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
نحوه پاسخگویی به نیازها و خواسته های شما چگونه بوده است؟
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
میزان نظافت و تمیزی اتاق ها و مجموعه را چگونه ارزیابی می نمایید؟
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
امکانات مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
نحوه پاسخگویی خانه دارها در مقابل درخواست های شما چگونه بوده است؟
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
میزان رضایتمندی شما از کلیه کارمندان چگونه بوده است؟
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
ظاهر و آراستگی پرسنل را چگونه ارزیابی می نمایید؟
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
زیبایی دکوراسیون داخلی (ورودی، اتاق ها، لابی و راهروها)
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
زیبایی نمای بیرونی محل اقامت
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم به منظور معرفی واحدهای اقامتی توسط دانشگاه
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
میزان رضایت شما از نحوه برخورد همکاران در سازمان هنگام ثبت نام
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
میزان رضایت شما از واحدهای اقامتی انتخابی توسط دانشگاه
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
میزان رضایت شما از قیمت محل اقامت
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
نحوه اطلاع یافتن شما از ثبت نام واحدهای اقامتی مذکور
(*)
لطفاً یک گزینه انتخاب نمایید.
پیشنهاداتی که موجب آسایش بیشتر و ارتقای کیفیت ارائه خدمات خواهد شد را بیان نمایید:
ورودی نامعتبر
بالا