icon44 icon33 icon11 icon22 icon55

 

رزرو مهمانسرا صرفاً جهت پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد

به همراه داشتن شناسنامه /کارت پرسنلی ویا معرفی نامه الزامیست

 


یافتن ثبت تنظیم مجدد
موردی یافت نشد.