شرایط استفاده از مهمانسرای بزرگمهر

1- رعایت مقررات و شئون اسلامی از سوی مهمانان الزامی است

2- ارایه فرم درخواست اسکان اینترنتی ومعرفی نامه ویا کارت پرسنلی از واحد محل خدمت بعلاوه شناسنامه متقاضی و همراهان در بدو ورود به این مهمانسرا الزامی است.

3- تحویل اتاق رأس ساعت 15 و تخلیه اتاق رأس ساعت 13 خواهد بود.

4- به همراه بردن وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، قلیان و .... به داخل اتاقها اکیداً ممنوع می باشد.

5- پذیرش و اسکان مهمانان منوط به رزرو قبلی و پرداخت اینترنتی می باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه تا فرصت تعیین شده رزرو شما به صورت خودکار لغو خواهد شد. لذا خواهشمند است قبل از عزیمت مراحل رزرو و پرداخت را به صورت اینترنتی انجام داده و رسید مربوط را به همراه داشته باشید.

6- مهمانسرا فاقد آسانسور می باشد لذا در صورت همراه داشتن افراد سالمند این مورد مد نظر قرار گیرد.

7- مهمانسرا فاقد پارکینگ می باشد ولی در صورت نیاز پارکینگ اختصاصی در مجاورت مهمانسرا موجود می باشد.

8- در نگهداری از وسایل و امکانات داخل اتاقها دقت لازم را به عمل آورید در صورت بروز خسارت به وسایل هزینه آن دریافت خواهد شد.

9- استعمال هرگونه دخانیات در محوطه و داخل اتاقها مهمانسرا ممنوع می باشد.

10- مبلغ واریزی عودت داده نمی شود طی درخواست مبنی بر انصراف پس از مراحل قانونی مبلغ دریافتی برگشت داده می شود.

11-رزرو مهمانسرا صرفاً جهت پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد و رزرو بیش از یک اتاق برای پرسنل ممنوع می باشد.

12- از آوردن افراد اضافه بر ظرفیت اتاق ها جداً خوداری گردد و در صورت عدم رعایت موضوع هزینه افراد میبایست کاملا پرداخت گردد.

در صورت انصراف از سفر

1- تا ساعت 12 پنج روز قبل از تاریخ رزرو 10 درصد کل مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.

2- تا ساعت 12 سه روز قبل از تاریخ رزرو 20 درصد کل مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.

3- تا ساعت 24 قبل از تاریخ رزرو 50 درصد کل مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.

4- در صورت کنسل کردن در روز رزرو مبلغ واریز شده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.