ردیف

نام مرکز

نشانی

۱

مجتمع تجاری شهر( سیتی سنتر)

خیابان چهارباغ عباسی، نبش خیابان سید علیخان

۲

مرکز خرید مهرسان

خیابان بزرگمهر، نبش خیابان مبارزان ، طبقه فوقانی فروشگاه ذوب آهن

۳

مجتمع پارک اصفهان

خیابان چهارباغ بالا، مجتمع اداری، تجاری پزشکی چهارباغ بالا

۴

مجتمع تجاری اوسان

خیابان چهارباغ بالا، جنب کاخ سعادت آباد

۵

مجتمع تجاری کوثر

خیابان چهارباغ بالا

۶

مجتمع تجاری کاویان

خیابان چهارباغ بالا

۷

مجتمع تجاری نگین

خیابان توحید

۸

مجتمع تجاری جشنواره

چهارراه حکیم نظامی، ابتدای نظر شرقی،کوچه خورشید

۹

مجتمع تجاری پنج طبقه

خانه اصفهان

۱۰

مجتمع تجاری چهارباغ

چهارباغ عباسی

۱۱

مجتمع تجاری آزادی

چهارباغ عباسی ، نهر فرشادی

۱۲

بازار سپه

خیابان سپاه

۱۳

مجتمع تجاری مریم

خیابان توحید

۱۴

مجتمع تجاری انقلاب

میدان انقلاب

۱۵

مجتمع تجاری سپاهان

میدان انقلاب، جنب مجتمع انقلاب

۱۶

مجتمع تجاری گلخانه

خانه اصفهان، مجتمع تجاری گلخانه

۱۷

مجتمع تجاری عالی قاپو

چهارباغ عباسی، مجتمع تجاری عالی قاپو

۱۸

مجتمع تجاری افتخار

خیابان چهارباغ عباسی

۱۹

مجتمع تجاری مارتین

چهارراه حکیم نظامی، ابتدای نظر شرقی، کوچه کلیسای وانک

۲۰

بازار بزرگ اصفهان

خیابان عبدالرزاق

۲۱

بازار قیصریه

میدان امام (ره)

۲۲

پاساژ جعفری

میدان امام علی ( ع)

۲۳

پاساژ ایفل

خیابان چهارباغ عباسی

۲۴

پاساژ تخت جمشید

خیابان چهارباغ عباسی