خدمات و امکانات

استفاده از خدمات مجموعه رفاهی چادگان فقط برای پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

این مجموعه دارای ده ویلای با چشم اندازی بسیار زیبا و امکاناتی از قبیل مبلمان- تلویزیون- یخچال، وسایل پخت و پز و سرو غذا و برای پذیرش حداکثر 10 نفر می باشد.

 آدرس: اصفهان- نجف آباد – تیران- 30 کیلومتر بعداز تیران – چادگان- سمت چپ- 30 کیلومتر بعدا زدوراهی- میدان نبوت- دهکده عمران زاینده رود – زون 2- ویلاهای علوم پزشکی شماره تماس: 5-03158725084 (ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

بالا