خدمات و امکانات

این مجموعه داری 20 عدد سوئیت  با امکانات : تخت، تلویزیون، یخچال  و امکانات تهیه غذا؛ تا سقف 5 نفر آماده ارائه خدمات به کلیه همکاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.


تعرفه ها   
 

 آدرس: مشهد- خیابان امام رضا (ع)- امام رضا 24 – زائرسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  شماره تماس: 2-38514921-38590345-051

بالا