گروه نوآوران دکور

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گروه نوآوران دکور پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گروه نوآوران دکور پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات نقدی با 10% تخفیف می باشد .
  2. ارائه خدمات قسطی با 30% نقد و مابقی در 3 قسط (بدون کارمزد)و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه می باشد.
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان-چهارراه رزمندگان - خیابان سید رضی(رباط دوم) حد فاصل کوچه 15 و خیابان شهید عادل پور

شماره تماس  :09135438389/ ۰۹۱۳۹۰۸۲۷۳۸ کمالی/34425432

    

بالا