گالری فرش اکباتان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گالری فرش اکباتان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گالری فرش اکباتان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات نقدی با 20% تخفیف می باشد .
  2. ارائه خدمات قسطی با 4% تخفیف و در 12 قسط (بدون کارمزد)و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه می باشد.
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان-خیابان میدان لاله- فروشگاه زنجیره ای رفاه

شماره تماس  :031-55572286/7

     

                                                        

                                                     

بالا