آموزشگاه زبان داتیس

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه زبان داتیس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه زبان داتیس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات نقدی با 20% تخفیف می باشد .
  2. ارائه خدمات قسطی با 15% تخفیف و در 3 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه می باشد.
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان-چهارراه شیخ صدوق - روبروی مبل آرمانی خواه-کوچه استقلال

شماره تماس  :031-36686736

بالا