آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کیان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کیان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی کیان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات نقدی با 40% تخفیف می باشد .
  2. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان-خیابان آمادگاه بعد از چهارراه باغ گلدسته- جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان - طبقه اول

شماره تماس  :031-32242367

بالا