مجموعه تولیدی کفش شاهین اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مجموعه تولیدی کفش شاهین اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مجموعه تولیدی کفش شاهین اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات نقدی با 20% تخفیف می باشد .
  2. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان-شهرک صنعتی مبارکه - خیابان نهم- پلاک نه

شماره تماس  :031-32204561

                                                                                 

بالا