فروشگاه مبل

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فوم مبل هنر پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فوم مبل هنر پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات نقدی با 12% تخفیف می باشد .
  2. ارائه خدمات در صورت خرید اقساطی 5% تخفیف و در 6 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه بدون کارمزد .
  3. ارائه خدمات در صورت خرید اقساطی در 8قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه بدون کارمزد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  5. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان-خیابان آمادگاه نرسیده به چهارراه فلسطین-فروشگاه فوم مبل هنر

آدرس :اصفهان-خیابان میر- جنب بیمارستان سپاهان

شماره تماس  :031-36633778

        

  

بالا