باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات با 50% تخفیف می باشد .
  2. مدیریت متعهد می شود در صورت ثبت نام اقساطی 50% تخفیف و در 2 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه اقدام نماید.
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان- ایمانشهر-محله اشترجان - ابتدای بلوار باشگاه رئیسی

شماره تماس  :09132892800/03137582691

 

بالا