حوزه هنری اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت حوزه هنری اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت حوزه هنری اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات با 25% تخفیف می باشد .
  2. مدیریت متعهد می شود کارت تخفیف جهت استفاده از سینماهای خود را در زمان مناسب به افراد معرفی شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی اعطا نماید.
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان- خیابان استانداری - کوچه سعدی

شماره تماس  : 03132220056

 

بالا