شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات با 40%  از کارمزد تخفیف می باشد .
  2. ارائه خدمات در صورت خرید اقساطی با 30% از کارمزد تخفیف و در 10 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه ارائه می شود .
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی - روبروی پل میر - ساختمان 139

شماره تماس  :03136673335

بالا