موسسه فرهنگی هنری گویش

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت موسسه فرهنگی هنری گویش پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت موسسه فرهنگی هنری گویش پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات با 15% تخفیف می باشد .
  2. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز اتحادیه و با احتساب تخفیف به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس :اصفهان- خیابان بزرگمهر - حد فاصل خیابان فرهنگیان و چهارراه نورباران -موسسه فرهنگی هنری گویش

شماره تماس  : 03132646352/3

بالا