فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات در صورت خرید نقدی کارکنان کل مبلغ با 7% تخفیف
  2. ارائه خدمات در صورت خرید اقساطی با 3% تخفیف و در 10 قسط و با چک کارمندی به فواصل زمانی یک ماه
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .

آدرس : اصفهان- خیابان اشرفی (کهندژ) - نرسیده به سه راه رهنان

شماره تماس  : 03137393600

     

 

بالا