مرکز ماساژ ایرانا

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مرکز ماساژ ایرانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مرکز ماساژ ایرانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات در صورت خرید نقدی 50 % تخفیف .
  2. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان نیکبخت - مجتمع اداری نیکبخت -  طبقه پنجم - واحد 216

شماره موبایل :09130219618 آقای وصال

شماره تماس  : 36613755

  

   بالا