آموزشگاه موسیقی روح افزا

  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه موسیقی روح افزا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه موسیقی روح افزا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات در صورت خرید نقدی که شامل 12 جلسه در مدت 3 ماه و هفته ای یک جلسه در 3 قسط .
  2. مدیریت متعهد می شود مبلغ مطابق با تعرفه اداره ارشاد را برای کلاسهای انفرادی از 12 درصد تخفیف اعمال نماید.
  3. در صورت درخواست پرسنل جهت برگزاری کلاس گروهی حداکثر 4 نفره در 20 الی 30 دقیقه از 35 درصد تخفیف بهره مند می شود.
  4. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  5. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان ارتش - مقابل بانک تجارت

شماره تماس  : 03136279312

      

 

 

بالا