آتلیه فیلم و عکس آزیدهاک

  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آتلیه فیلم و عکس آزیدهاک پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آتلیه فیلم و عکس آزیدهاک پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات با 35% تخفیف می باشد .
  2. در صورت خرید اقساطی با 20% تخفیف و در 5 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه انجام می پذیرد.
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان میر - جنب بانک حکمت ایرانیان - نبش کوچه 20

شماره تماس  : 03136674310

 

      

 

بالا