آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فکر جوان

  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فکر جوان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات با 30% تخفیف می باشد .
  2. در صورت خرید اقساطی دوره هایی که هزینه آن بیشتر از 4000000 ريال است با 30% تخفیف و در 3 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه انجام می پذیرد.
  3. در صورت درخواست پرسنل جهت برگزاری کلاس خصوصی هزینه به صورت ساعتی طبق لیست قیمت دریافت می گردد و شامل تخفیف نمی باشد.
  4. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  5. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان سعادت آباد - طبقه فوقانی مبل آریا - واحد 5

شماره تماس  : 03136642504

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فکر جوان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات با 30% تخفیف می باشد .
  2. در صورت خرید اقساطی دوره هایی که هزینه آن بیشتر از 4000000 ريال است با 30% تخفیف و در 3 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه انجام می پذیرد.
  3. در صورت درخواست پرسنل جهت برگزاری کلاس خصوصی هزینه به صورت ساعتی طبق لیست قیمت دریافت می گردد و شامل تخفیف نمی باشد.
  4. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  5. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان سعادت آباد - طبقه فوقانی مبل آریا - واحد 5

شماره تماس  : 03136642504

 

                                    

بالا