آزمایشگاه جام جم (jam jam)

4

    طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه جام جم پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات با 30% تخفیف
  2. کلیه خدمات درخواستی با تعرفه روز بازار و با تخفیف ارائه می گردد
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .

آدرس : اصفهان- خیابان توحید میانی - چهارراه توحید و نظر - روبروی بانک صادرات

شماره تماس  : 03136290974-

 

 

بالا