دکوراسیون رایزن پارس

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دکوراسیون رایزن پارس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دکوراسیون رایزن پارس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات به صورت نقدی با 10% تخفیف می باشد .
  2. ارائه خدمات به صورتاقساطی با 3% تخفیف و در 4 قسط با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه می باشد.
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان شریعتی غربی--روبروی کوچه شماره 18 -

شماره تماس  : 03136294700

بالا