آموزشگاه زبان دخترانه بیان برتر

index4 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه زبان دخترانه بیان برتر پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه زبان دخترانه بیان برتر پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات با 20% تخفیف می باشد .
  2. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان مشتاق اول - خیابان ابوالحسن اصفهانی - کوچه شهید حیدری (19)

شماره تماس  : 03132677767

          

 

بالا