باشگاه بولینگ خانوادگی جی

photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۲ ۳۴طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه بولینگ خانوادگی جی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه بولینگ خانوادگی جی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات با 25 % تخفیف می باشد .
  2. ارائه خدمات و ادامه همکاری منوط به رضایت همکاران دانشگاه می باشد .
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز بازار به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان جی - حد فاصل خیابان شهروند و تالار شهروند .

شماره تماس  : 03135239500

photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۱ ۵۲           photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۲ ۰۳            photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۲ ۲۰

photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۲ ۲۷           photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۲ ۲۸            photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۲ ۰۹

بالا