خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا

photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۰۹ ۱۱ ۰۶ ۵۳ طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات در صورت خرید نقدی کارکنان کل مبلغ با3 الی 6 % تخفیف
  2. ارائه خدمات در صورت خرید اقساطی در 5 قسط و با چک کارمندی به فواصل زمانی یک ماه
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  4. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت روز بازار به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان اردیبهشت جنوبی - جنب مسجد اردیبهشت

شماره تماس  : 03132353331

بالا