فروشگاه اسکیچرز

۲۰۱۵۱۱۳۰ ۱۷۴۲۳۲ Copy1449337651649   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه کفش اسکیچرز پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه کفش اسکیچرز پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات در صورت خرید نقدی کارکنان کل مبلغ با 15% تخفیف
  2. ارائه خدمات در صورت خرید اقساطی با 5% تخفیف و در 3 قسط و با چک کارمندی به فواصل زمانی یک ماه
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .

آدرس : اصفهان- خیابان خاقانی و حکیم نظامی مجتمع ارکیده طبقه همکف فروشگاه  اسکیچرز

شماره تماس  : 03136250407

۲۰۱۵۱۱۳۰ ۱۷۴۲۳۲ Copy1449337651649                                                                       37417209283246175045

بالا