فروشگاه مهتاب

photo 2017 02 25 09 33 49   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر فروشگاه مهتاب پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر فروشگاه مهتاب پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. مدیریت متعهد می شود در صورت خرید نقدی کل مبلغ را با 5% تخفیف ارائه نماید.
  2. مدیریت متعهد می شود در صورت خرید اقساطی مبلغ را در 6 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه اقدام نماید .
  3. ارائه خدمات به مراجعین محترم در اسرع وقت و در نهایت احترام از سوی شرکت انجام خواهد شد .
  4. کلیه خدمات درخواستی با تعرفع قانونی ارائه خواهد شد .

آدرس : اصفهان- خوراسگان - خیابان اباذر - اباذر 16

شماره تماس : 35301675-35301674

photo 2017 02 25 09 34 16               photo 2017 02 25 09 33 44               photo 2017 02 25 09 33 59

بالا