باشگاه شطرنج امیر کبیر

Capture55     طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر شرکت خدمات مسافرتی عالی قاپو پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر شرکت خدمات مسافرتی عالی قاپو پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. مدیریت متعهد می شود در صورت ثبت نام نقدی کل مبلغ را با30% تخفیف ارائه نماید.
  2. ارائه خدمات به مراجعین محترم در اسرع وقت و در نهایت احترام از سوی شرکت انجام خواهد شد .
  3. کلیه خدمات درخواستی با تعرفع قانونی ارائه خواهد شد .

آدرس : اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی - ابتدای خیابان کاخ سعادت آباد غربی - باشگاه شطرنج امیر کبیر

شماره تماس : 36623826

1477227416 vinterview04 02                                                            1477227374 1446222263.1280

بالا