فروشگاه دوچرخه سعید

photo 2017 02 08 09 39 47طبق تفاهم نامه به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت فروشگاه دوچرخه سعید پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این سالن با شرایط زیر استفاده نمایند :

طبق تفاهم نامه به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت فروشگاه دوچرخه سعید پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این سالن با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. فروشگاه در صورت خرید نقدی کل مبلغ را با 10 % تخفیف ارائه می نماید.
  2. پرسنل می توانند در صورت خریدتا مبلغ یک میلیون در شش قسط و تا مبلغ دو میلیون به بالا در ده قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه اقدام نمایند .
  3. کلیه قیمت ها به روز بازار و با تخفیف ارائه می شوند.

آدرس : اصفهان - خیابان حکیم نظامی - روبروی بانک تجارت - نبش کوچه 29- فروشگاه دوچرخه سعید

تلفن تماس : 03136262026

photo 2017 02 08 09 39 56              photo 2017 02 08 09 39 51         photo 2017 02 08 09 40 04

 

بالا