سرای فرش

photo 2017 02 04 10 19 29با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری سرای فرش پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند ....

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری سرای فرش پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبرو معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از تخفیف این مجموعه به صورت زیر استفاده نمایند:

  1. در صورت خرید نقدی ارائه 15 % تخفیف
  2. در صورت خرید اقساطی بدون پیش قسط و در 14 قسط بدون دریافت پیش قسط و بدون کارمزد با چک کارمندی در فواصل زمانی یک ماه
  3. کالاهای تک محصولی که با تخفیف ویژه به فروش می رسند نیز با شرایط فوق ارائه خواهند شد.

آدرس : اصفهان - سپاهان شهر - بلوار غدیر - بلوار قائم - بازار روز نگین - طبقه دوم

شماره تماس : 95011416-18

 

photo 2017 02 04 10 19 36       photo 2017 02 04 10 19 43

بالا