عینک فرادید

photo 2017 01 09 13 37 02با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت فروشگاه عینک فرادید پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت فروشگاه عینک فرادید پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبرو معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از تخفیف این مجموعه به صورت زیر استفاده نمایند:

  1. در صورت خرید نقدی ارائه 25 % تخفیف
  2. در صورت خرید اقساطی 25 % تخفیف و در 3 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه

آدرس : اصفهان- چهارباغ بالا - مجتمع هزارجریب 

شماره تماس : 36266675

photo 2017 01 09 13 37 17   photo 2017 01 09 13 37 49

بالا