گالری فرش و پرده زیبا

photo 2017 01 11 10 31 08 با توجه  به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری فرش و پرده زیبا پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری فرش وپرده زیبا پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانندبا ارائه کارت پرسنلی معتبرو معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از تخفیف این مجموعه به صورت زیر استفاده نمایند:

  1. در صورت خرید نقدی با 10% تخفیف و در ازاء خدمات پرده با 15 % تخفیف
  2. در صورت خرید اقساطی 4 % تخفیف و در 6قسط و با چک کارمندی به فواصل زمانی 1 ماه

آدرس : اصفهان- میدان لاله- فروشگاه زنجیره ای رفاه مغازه های جانبی غرفه پرده -

شماره تماس : 03135572286 /09130007269

photo 2017 01 09 12 58 11  photo 2017 01 09 12 56 54  photo 2017 01 11 10 31 25  photo 2017 01 11 10 31 34

photo 2017 01 09 12 57 18  photo 2017 01 09 12 57 23  photo 2017 01 11 10 31 16  photo 2017 01 11 10 31 30

بالا