آکواریوم اصفهان

home Aquarium calltoaction 2  طبق تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت آکواریوم اصفهان پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند......

طبق تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت آکواریوم اصفهان پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند با در دست داشتن معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از تخفیف این مجموعه استفاده نمایند.

آدرس: استان اصفهان، اصفهان، خیابان الفت
ساعات بازدید:هر روز از ساعت 9 الی 17
تلفن: 031 3778 0013

       index3index5index

بالا