استخر پردیس

پ1طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت استخر پردیس پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور....

طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت استخر پردیس پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور از 60 % تخفیف این مجموعه استفاده نمایند .

پ2                               پ3                  پ4

 

آدرس : اصفهان - خیابان جی - بعد از سه راه شهید رجایی - ایستگاه ابر - استخر پردیس

شماره تماس : 35229060-61

بالا