آزمایشگاه اردیبهشت

آزمایشگاهطبق تفاهم نامه ای فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت آزمایشگاه اردیبهشت ،همکاران محترم دانشگاهی و خانواده های ایشان می توانند ......

طبق تفاهم نامه ای فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت آزمایشگاه اردیبهشت ،همکاران محترم دانشگاهی و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی معتبر از خدمات این واحد با 30% تخفیف استفاده نمایند.

آدرس : اصفهان - سه راه سیمین - ابتدای خیابان سهروردی

شماره تماس : 031-37761720 الی30

 tjhyzt azmyshghy          26  

 

بالا