عینک سازی سناتور

photo 2016 11 14 08 27 56طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک سازی سناتور همکاران محترم می توانند .......

 طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک سازی سناتور همکاران محترم می توانند با ارائه معرفی نامه و یا کارت پرسنلی معتبر از 30 % تخفیف نقدی و در صورت خرید اقساطی 5% تخفیف نقدی و در یک قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه استفاده نمایند.

photo 2016 11 14 08 28 03    photo 2016 11 14 08 28 34    

بالا