عینک سازی سناتور

images2 طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک سازی سناتور همکاران محترم می توانند .....

 طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک سازی سناتور همکاران محترم می توانند با ارائه معرفی نامه و یا کارت شناسایی از خدمات این موسسه با 30% تخفیف برای خرید نقدی و 5% تخفیف نقدی و در یک قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه  استفاده نمایند.

آدرس: اصفهان - خیابان میر - نبش کوچه 11

تلفن تماس: 36614281

images     index1 images8

بالا