باشگاه سوارکاری و پرورش اسب پردیسان

 

اسب     طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب پردیسان پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان میتوانند .....

طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب پردیسان پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان میتوانند با ارائه معرفی نامه ازخدمات این مرکز با 40% تخفیف استفاده نمایند.

آدرس : اصفهان - جاده شیراز -چهار کیلومتر بعد از سپاهان شهر -مرغ - خیابان فردوسی - انتهای خیابان

شماره تماس : 031-6541275 و 09135758010 و09134895427

قیمت جلسه ترم نوع کلاس شماره
70،000 تومان 1 جلسه ......... تک جلسه آزاد به همراه مربی 1
460،000 تومان 10 جلسه 1 ترم کلاس مبتدی با اسب مخصوص آموزشی 2
520،000 تومان 12 جلسه 1 ترم کلاس مبتدی با اسب مخصوص آموزشی 3
860،000 تومان 10 جلسه 1 ترم کلاس پیشرفته با اسب مخصوص آموزشی 4
1،060،000 تومان 10 جلسه 1 ترم کلاس فوق پیشرفته با اسب مخصوص آموزشی 5
کلیه هزینه ها با ارائه معرفی نامه با 40% تخفیف محاسبه می شود

 555     2

 

 

بالا