کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی ) شهر اصفهان

با توجه به تفاهم انجام شده با مدیریت موسسه آموزشی ، فرهنگی قلم چی در استان اصفهان همکاران گرانقدر از آزمونهای این کانون با تخفیف ویژه و همچنین 20 درصد تخفیف خدمات آموزشی و کمک آموزشی بهره مند گردند . ارائه کارت شناسایی معتبر و یا معرفی نامه جهت استفاده از خدمات الزامی می باشد .

ghalamci

آدرس دفتر مرکزی : خیابان توحید میانی ، جنب بانک پارسیان ، نبش کوچه 14     تلفن : 36282910         36282911        36248946

شعبه شماره یک :    توحید جنوبی       36278120       36260163

شعبه شماره دو :  چهارباغ پائین        34459156

شعبه شماره سه : خیابان سروش       32293142

شعبه شماره چهار : خانه اصفهان      34419795

واحد دختران گلهای اندیشه : چهارباغ بالا   36626113

بالا