غذای دوران

1  طی تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت غذای دوران پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند ......

ادامه مطلب: غذای دوران

استخر پردیس

پ1طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت استخر پردیس پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور....

ادامه مطلب: استخر پردیس

سالن آرایش و زیبایی پارسیان

    پارسیان   طبق  تفاهم نامه به عمل آمده   بین مدیریت امور رفاهی  و مدیریت سالن زیبایی پارسیان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند ......

ادامه مطلب: سالن آرایش و زیبایی پارسیان

مرکز تناسب اندام تهمتن

ت2  طبق تفاهم حاصله فی مابین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مرکز تناسب اندام تهمتن همه  پرسنل و بازنشستگان محترم به همراه خانوادهایشان می توانند ....

ادامه مطلب: مرکز تناسب اندام تهمتن

آزمایشگاه اردیبهشت

آزمایشگاهطبق تفاهم نامه ای فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت آزمایشگاه اردیبهشت ،همکاران محترم دانشگاهی و خانواده های ایشان می توانند ......

ادامه مطلب: آزمایشگاه اردیبهشت

عینک فروشی انعکاس

index2طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک فروشی انعکاس

ادامه مطلب: عینک فروشی انعکاس

عینک سازی سناتور

photo 2016 11 14 08 27 56طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک سازی سناتور همکاران محترم می توانند .......

ادامه مطلب: عینک سازی سناتور

باشگاه سوارکاری و پرورش اسب پردیسان

 

اسب     طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب پردیسان پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان میتوانند .....

ادامه مطلب: باشگاه سوارکاری و پرورش اسب پردیسان

باشگاه بدنسازی پیروزی

11 با توجه به هماهنگی های به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت باشگاه بدنسازی پیروزی کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی و خانواده های آنان می توانند...

ادامه مطلب: باشگاه بدنسازی پیروزی

موسسه تولیدی پیراهن دبید

ل1 با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و موسسه تولیدی پیراهن دبید .....

ادامه مطلب: موسسه تولیدی پیراهن دبید
بالا