باشگاه فلات

photo 2017 02 06 12 56 05با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت باشگاه فلات پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

ادامه مطلب: باشگاه فلات

شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا نیلی )

carبا توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا  نیلی ) پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس ...........

ادامه مطلب: شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا نیلی )

لوازم خانگی توانا

photo 2017 01 25 11 35 43با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت فروشگاه لوازم خانگی توانا پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند....

ادامه مطلب: لوازم خانگی توانا

مجموعه سلو ( ECOVACS ROBOTICS)

1 Key Picture1  طی تفاهم نامه به عمل آمده فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت مجموعه سلو (ECO VACS ROBOTICS) همکاران محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از خدمات این مجموعه به شرح ذیل استفاده نمایند:

ادامه مطلب: مجموعه سلو ( ECOVACS ROBOTICS)

آکواریوم اصفهان

home Aquarium calltoaction 2  طبق تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت آکواریوم اصفهان پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند......

ادامه مطلب: آکواریوم اصفهان

سالن آرایش و زیبایی پارسیان

    پارسیان   طبق  تفاهم نامه به عمل آمده   بین مدیریت امور رفاهی  و مدیریت سالن زیبایی پارسیان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند ......

ادامه مطلب: سالن آرایش و زیبایی پارسیان

آزمایشگاه اردیبهشت

آزمایشگاهطبق تفاهم نامه ای فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت آزمایشگاه اردیبهشت ،همکاران محترم دانشگاهی و خانواده های ایشان می توانند ......

ادامه مطلب: آزمایشگاه اردیبهشت

عینک فروشی انعکاس

index2طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک فروشی انعکاس

ادامه مطلب: عینک فروشی انعکاس

عینک سازی سناتور

photo 2016 11 14 08 27 56طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مدیریت عینک سازی سناتور همکاران محترم می توانند .......

ادامه مطلب: عینک سازی سناتور

مجموعه شرکت های برتر چوب ژابیس

DSC09466  همکاران گرامی با عنایت به تفاهم انجام شده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت شرکت های برتر صنعت چوب ژابیس .......

ادامه مطلب: مجموعه شرکت های برتر چوب ژابیس
بالا