شرکت خدمات مسافرتی تعطیلات آرام سپاهان

photo 2017 01 17 11 30 35طبق تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت مسافربری تعطیلات آرام سپاهان پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند...

ادامه مطلب: شرکت خدمات مسافرتی تعطیلات آرام سپاهان

عینک فرادید

photo 2017 01 09 13 37 02با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت فروشگاه عینک فرادید پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

ادامه مطلب: عینک فرادید

گالری فرش و پرده زیبا

photo 2017 01 11 10 31 08 با توجه  به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری فرش و پرده زیبا پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

ادامه مطلب: گالری فرش و پرده زیبا

مجموعه سلو ( ECOVACS ROBOTICS)

1 Key Picture1  طی تفاهم نامه به عمل آمده فی ما بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت مجموعه سلو (ECO VACS ROBOTICS) همکاران محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور به مهر امور رفاهی از خدمات این مجموعه به شرح ذیل استفاده نمایند:

ادامه مطلب: مجموعه سلو ( ECOVACS ROBOTICS)

گل فروشی گل سان

sun10 2 با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت مجموعه گل فروشی گل سان پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند با ارائه کارت پرسنلی معتبر...

ادامه مطلب: گل فروشی گل سان

آکواریوم اصفهان

home Aquarium calltoaction 2  طبق تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت آکواریوم اصفهان پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند......

ادامه مطلب: آکواریوم اصفهان

غذای دوران

1  طی تفاهم نامه بین مدیریت امور رفاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت غذای دوران پرسنل محترم دانشگاه از این پس می توانند ......

ادامه مطلب: غذای دوران

استخر پردیس

پ1طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت استخر پردیس پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور....

ادامه مطلب: استخر پردیس

سالن آرایش و زیبایی پارسیان

    پارسیان   طبق  تفاهم نامه به عمل آمده   بین مدیریت امور رفاهی  و مدیریت سالن زیبایی پارسیان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند ......

ادامه مطلب: سالن آرایش و زیبایی پارسیان

مرکز تناسب اندام تهمتن

ت2  طبق تفاهم حاصله فی مابین مدیریت امور رفاهی دانشگاه و مرکز تناسب اندام تهمتن همه  پرسنل و بازنشستگان محترم به همراه خانوادهایشان می توانند ....

ادامه مطلب: مرکز تناسب اندام تهمتن
بالا