خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا

photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۰۹ ۱۱ ۰۶ ۵۳ طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا

فروشگاه اسکیچرز

۲۰۱۵۱۱۳۰ ۱۷۴۲۳۲ Copy1449337651649   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه کفش اسکیچرز پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه اسکیچرز

فروشگاه مهتاب

photo 2017 02 25 09 33 49   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر فروشگاه مهتاب پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه مهتاب

باشگاه شطرنج امیر کبیر

Capture55     طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر شرکت خدمات مسافرتی عالی قاپو پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه شطرنج امیر کبیر

کفش بهشتیان

behestiyan web   همکاران محترم می توانند پیرو توافق انجام شده با مدیریت کفش بهشتیان در کلیه فروشگاههای بهشتیان از 12 درصد تخفیف استفاده نمایند

لازم به ذکر است همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد .

ادامه مطلب: کفش بهشتیان

شرکت خدمات هوایی جهانگردی و زیارتی عالی قاپو

photo 2017 02 21 10 17 45  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر شرکت خدمات مسافرتی عالی قاپو پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات هوایی جهانگردی و زیارتی عالی قاپو

آژانس مسافرتی تجلی نور اصفهان

photo 2017 02 15 10 46 19طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آژانس مسافرتی تجلی نور اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این شرکت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آژانس مسافرتی تجلی نور اصفهان

فروشگاه دوچرخه شرکت

photo 2017 02 15 12 02 20طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه دوچرخه شرکت  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این شرکت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه دوچرخه شرکت

فروشگاه دوچرخه سعید

photo 2017 02 08 09 39 47طبق تفاهم نامه به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت فروشگاه دوچرخه سعید پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این سالن با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه دوچرخه سعید

خانه اسکیت

 

IMG 8781طبق تفاهم نامه به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت خانه اسکیت پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند ......

ادامه مطلب: خانه اسکیت
بالا