کفش بهشتیان

behestiyan web   همکاران محترم می توانند پیرو توافق انجام شده با مدیریت کفش بهشتیان در کلیه فروشگاههای بهشتیان از 12 درصد تخفیف استفاده نمایند

لازم به ذکر است همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد .

ادامه مطلب: کفش بهشتیان

شرکت خدمات هوایی جهانگردی و زیارتی عالی قاپو

photo 2017 02 21 10 17 45  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر شرکت خدمات مسافرتی عالی قاپو پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات هوایی جهانگردی و زیارتی عالی قاپو

آژانس مسافرتی تجلی نور اصفهان

photo 2017 02 15 10 46 19طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آژانس مسافرتی تجلی نور اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این شرکت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آژانس مسافرتی تجلی نور اصفهان

فروشگاه دوچرخه شرکت

photo 2017 02 15 12 02 20طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه دوچرخه شرکت  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این شرکت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه دوچرخه شرکت

فروشگاه دوچرخه سعید

photo 2017 02 08 09 39 47طبق تفاهم نامه به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت فروشگاه دوچرخه سعید پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این سالن با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه دوچرخه سعید

خانه اسکیت

 

IMG 8781طبق تفاهم نامه به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت خانه اسکیت پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود می توانند ......

ادامه مطلب: خانه اسکیت

باشگاه فلات

photo 2017 02 06 12 56 05با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت باشگاه فلات پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند.....

ادامه مطلب: باشگاه فلات

شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا نیلی )

carبا توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا  نیلی ) پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس ...........

ادامه مطلب: شرکت صفاهان کار (نمایندگی سایپا نیلی )

لوازم خانگی توانا

photo 2017 01 25 11 35 43با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت فروشگاه لوازم خانگی توانا پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند....

ادامه مطلب: لوازم خانگی توانا

سرای فرش

photo 2017 02 04 10 19 29با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت گالری سرای فرش پرسنل محترم و خانواده های ایشان از این پس می توانند ....

ادامه مطلب: سرای فرش
بالا