استخر پرواز

پرواز7   طبق تفاهم نامه فی ما بین مدیریت امور رفاهی و مدیریت استخر پرواز پرسنل محترم دانشگاه و خانواده های ایشان می توانند با در دست داشتن کارت پرسنلی معتبر و یا معرفی نامه ممهور .....

ادامه مطلب: استخر پرواز

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسمان هفتم

aseman haftomlogo

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسمان هفتم پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات به صورت اقساط و به صورت یک سوم کل هزینه بصورت نقدی بعنوان پیش پرداخت و مابقی طی 4 فقره چک یک ماهه دریافت می گردد  .
  2. مدیریت متعهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  3. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان میر - روبروی مسجد کازرونی - آژانس مسافرتی و جهانگردی آسمان هفتم

شماره تماس  : 36671991

دکوراسیون رایزن پارس

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دکوراسیون رایزن پارس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: دکوراسیون رایزن پارس

آموزشگاه زبان دخترانه بیان برتر

index4 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه زبان دخترانه بیان برتر پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آموزشگاه زبان دخترانه بیان برتر

پوشاک مدیس

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه پوشاک مدیس پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: پوشاک مدیس

باشگاه بولینگ خانوادگی جی

photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۱۵ ۱۳ ۵۲ ۳۴طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه بولینگ خانوادگی جی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه بولینگ خانوادگی جی

خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا

photo ۲۰۱۷ ۰۴ ۰۹ ۱۱ ۰۶ ۵۳ طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: خدمات مسافرتی هرمست گشت آریانا

فروشگاه اسکیچرز

۲۰۱۵۱۱۳۰ ۱۷۴۲۳۲ Copy1449337651649   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه کفش اسکیچرز پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه اسکیچرز

فروشگاه مهتاب

photo 2017 02 25 09 33 49   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر فروشگاه مهتاب پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه مهتاب

باشگاه شطرنج امیر کبیر

Capture55     طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت دفتر شرکت خدمات مسافرتی عالی قاپو پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه شطرنج امیر کبیر
بالا