گروه ورزشی و ماساژ آریو اسپرت

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گروه ورزشی و ماساژ  آریو اسپرت (نمایندگی انحصاری محصولات ماساژ با برند iRest , محصولات پزشکی - ورزشی با برند Ledragomma و محصولات بدنسازی با برند IRONMASTER )  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: گروه ورزشی و ماساژ آریو اسپرت

موسسه فرهنگی هنری گویش

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت موسسه فرهنگی هنری گویش پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: موسسه فرهنگی هنری گویش

آموزشگاه آزاد موسیقی عارف

   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه آزاد موسیقی عارف پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آموزشگاه آزاد موسیقی عارف

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

باشگاه ورزشی 21

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه 21 پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه ورزشی 21

باشگاه ورزشی سلام

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه ورزشی سلام پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه ورزشی سلام

مرکز ماساژ آویژه اسپا

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مرکز ماساژ آویژه اسپا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: مرکز ماساژ آویژه اسپا

فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی

آزمایشگاه نوبل

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه نوبل پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آزمایشگاه نوبل

مرکز ماساژ ایرانا

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مرکز ماساژ ایرانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: مرکز ماساژ ایرانا
بالا