باشگاه ورزشی 21

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه 21 پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه ورزشی 21

باشگاه ورزشی سلام

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه ورزشی سلام پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه ورزشی سلام

مرکز ماساژ آویژه اسپا

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مرکز ماساژ آویژه اسپا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: مرکز ماساژ آویژه اسپا

فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت فروشگاه فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: فروشگاه موتور سیکلت و دوچرخه برادران بابایی

آزمایشگاه نوبل

 طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه نوبل پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آزمایشگاه نوبل

مرکز ماساژ ایرانا

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت مرکز ماساژ ایرانا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: مرکز ماساژ ایرانا

آموزشگاه موسیقی روح افزا

  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه موسیقی روح افزا پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آموزشگاه موسیقی روح افزا

آتلیه فیلم و عکس آزیدهاک

  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آتلیه فیلم و عکس آزیدهاک پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آتلیه فیلم و عکس آزیدهاک

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فکر جوان

  طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فکر جوان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1.  ارائه خدمات با 30% تخفیف می باشد .
  2. در صورت خرید اقساطی دوره هایی که هزینه آن بیشتر از 4000000 ريال است با 30% تخفیف و در 3 قسط و با چک کارمندی حقوقی به فواصل زمانی یک ماه انجام می پذیرد.
  3. در صورت درخواست پرسنل جهت برگزاری کلاس خصوصی هزینه به صورت ساعتی طبق لیست قیمت دریافت می گردد و شامل تخفیف نمی باشد.
  4. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .
  5. مدیریت متعهد می گردد کلیه قیمت ها را به قیمت مصوبه به کارکنان محترم ارائه نماید .

آدرس : اصفهان- خیابان سعادت آباد - طبقه فوقانی مبل آریا - واحد 5

شماره تماس  : 03136642504

ادامه مطلب: آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فکر جوان

آزمایشگاه جام جم (jam jam)

4

    طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آزمایشگاه جام جم پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

  1. ارائه خدمات با 30% تخفیف
  2. کلیه خدمات درخواستی با تعرفه روز بازار و با تخفیف ارائه می گردد
  3. مدیریت متهد می گردد کلیه خدمات به مراجعین محترم در نهایت احترام و در اسرع وقت انجام پذیرد .

آدرس : اصفهان- خیابان توحید میانی - چهارراه توحید و نظر - روبروی بانک صادرات

شماره تماس  : 03136290974-

 

 

بالا