باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: باشگاه سوارکاری و پرورش اسب رئیسی

شرکت مدیران خودرو

با توجه به تفاهم به عمل آمده بین مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیریت شرکت مدیران خودرو  پرسنل

ادامه مطلب: شرکت مدیران خودرو

حوزه هنری اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت حوزه هنری اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: حوزه هنری اصفهان

موسسه زبان هفت اقلیم

 

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت موسسه زبان هفت اقلیم پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: موسسه زبان هفت اقلیم

شرکت خدمات مسافرتی تکا گشت

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات مسافرتی تکا گشت پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات مسافرتی تکا گشت

شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: شرکت خدمات هوایی و گردشگری هفت اقلیم سیر زاینده رود

گروه ورزشی و ماساژ آریو اسپرت

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت گروه ورزشی و ماساژ  آریو اسپرت (نمایندگی انحصاری محصولات ماساژ با برند iRest , محصولات پزشکی - ورزشی با برند Ledragomma و محصولات بدنسازی با برند IRONMASTER )  پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: گروه ورزشی و ماساژ آریو اسپرت

موسسه فرهنگی هنری گویش

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت موسسه فرهنگی هنری گویش پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: موسسه فرهنگی هنری گویش

آموزشگاه آزاد موسیقی عارف

   طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه آزاد موسیقی عارف پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: آموزشگاه آزاد موسیقی عارف

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان پرسنل محترم دانشگاه به همراه خانواده های خود و همچنین دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن معرفی نامه امور رفاهی و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند :

ادامه مطلب: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
بالا