تسهیلات کارت اعتباری

دریافت تسهیلات کارت اعتباری بانک ملت صرفاً برای پرسنل شاغل در حوزه ستادی و دانشکده ها می باشد.

سایر پرسنل جهت دریافت تسهیلات بانکی به حسابداری واحد محل خدمت خود مراجعه نمایند.

کدملی: (*)
کد ملی وارد شده در سیستم تعریف نشده است.
(*)
لطفاً شرایط را تایید نمایید.
بالا