لوازم خانگی

دریافت تسهیلات لوازم خانگی بانک رفاه صرفاً برای پرسنل شاغلی می باشد که حقوق خود را از بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی دریافت می نمایند.

سایر پرسنل جهت دریافت تسهیلات بانکی به حسابداری واحد محل خدمت خود مراجعه نمایند.

کدملی: (*)
کد ملی وارد شده در سیستم تعریف نشده است.
(*)
لطفاً شرایط را تایید نمایید.
بالا