قابل توجه متقضایان استفاده از سهمیه های در دسترس:

1- امکان لغو سهمیه وجود ندارد.
2- معرفی نامه باید به نام شخص استفاده کننده از مجموعه های رفاهی باشد.
عنوان سهمیه تاریخ ورود تاریخ خروج کد سهمیه نام مرکز وضعیت ثبت نام مبلغ سهیمه هزینه اضافه ثبت نام
مجموعه رفاهی چادگان 1396/01/05 1396/01/06

8053291

بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع) ثبت نام نشده 70000 خیر
مجموعه رفاهی چادگان 1396/01/05 1396/01/06

5179106

شبكه بهداشت و درمان فلاورجان ثبت نام نشده 70000 خیر
بالا